Telcibey şirketin helezon tel örme makineleri, internet sitelerinde ve dokümanlarında “PATENT KORUMALI” ibaresi ile satılmaktadır, fakat bu makinelerle ilgili her hangi bir PATENTİ BULUNMAMAKTADIR.
Bunun yanı sıra HAKSIZ REKABET hükümlerine aykırı davranan Telcibey şirketin makineleri, internet sitesinde TAAHHÜT ETTİĞİ ŞEKİLDE VE HIZLA ÇALIŞMAMAKTADIR.

Tarafımızdan Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2014/22 E. Sayılı dosyasında davalı şirketin internet sitesinde belirttiği makinalardan satın alan 3. bir kişi müşterinin makinası üzerinde inceleme yapılmış ve verilen bilirkişi raporunda “Davalı şirketin internet sitesinde patent korumalı diye tanıttığı makinaların patentli olmadığı, davalı şirketin internet sitesinde belirttiği üzere saatte 150 m2 üretim değil, en fazla 80-90 m2 üretim yapabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bilirkişi raporunda makinanın imalat kapasitesinin davalının web sayfasında belirtilen üretim miktarının %60’ı mertebesinde olduğu” raporda açıkça belirtilmiştir.

Mahkemenin verdiği kararda yukarıda belirttiğimiz hususlar dahilinde şikâyet edilen şirketin eylemlerini haksız rekabet olarak nitelendirmiş, bunun sonucunda davalı şirketin haksız rekabet eylemleri nedeniyle www.telcibey.com.tr alan adresinin erişiminin engellenmesine karar vermiştir.